Vad är induktionslödning?

Det finns gott om saker i vår värld som man inte känner till. Vilket också gör att livet kan vara väldigt spännande och om man är nyfiken även väldigt rolig. För det finns mycket att lära sig och göra som man upptäcker med tidens gång. induktionslödning är kanske inte något man hört speciellt mycket om, även om man haft teknik eller liknande i skolan. För det är inte något som vanligtvis dyker upp att man måste göra helt plötsligt. Lödning är helt enkelt att man sammanfogar två bitar av närliggande metall med hjälp av ett fyllnadsmaterial. Det görs genom att man värmer upp fyllnadsmaterialet som sedan med hjälp av kapilläreffekten dras in i de två bitarna man vill sammanfoga.

Det är ett ganska intressant ämne som kan lösa flera problem och laga olika maskiner och fordon. För det är något som man framförallt använder lödning till. Även om det även kan användas för att sammanfoga rör av olika slag. Dock är detta inte lika vanligt i Sverige längre då man istället använder sig av plastmaterial i en allt större utsträckning.

Vart använder man sig av induktionslödning?

Induktionslödning används på flera sätt och inom flera industrier. Det är framförallt rörande maskiner som generatorer, transformatorer och olika fordon som har nytta av det. Lödning går dock även att göra inom el och data. Principen är densamma och används på likartade sätt även om utrustningen som används skiljer sig åt beroende på vad de ska användas till. För man använder inte samma utrustning för att löda ihop datakomponenter som man använder till flygplan eller generatorer. Dock är det ett sätt att lösa flera problem på som används inom flera områden.